Videos (all videos)

Swisra Ahangi Newroz 20-03-2016

Swisra Ahangi Newroz..


Makwan Hawrami - Hijran

Makwan Hawrami - Hij..


Farshad Amini - Naske Gyan

Farshad Amini - Nask..


Halparke Kurdi Rojhalat 2016

Halparke Kurdi Rojha..


Sabah Hawrami - Subihan Boi Gulan

Sabah Hawrami - Subi..


Bahjat Yahya - Peshmarga

Bahjat Yahya - Peshm..